Kā veikt investīcijas?

Lai uzsāktu investēšanas procesu, Jums jāreģistrē VIAINVEST investora konts un jāveic pirmā līdzekļu iemaksa kontā. Pēc tam Jūs varat izvēlēties ērtāko un Jūsu vajadzībām piemērotāko veidu, kā investēt. VIAINVEST piedāvā divas investēšanas opcijas:

  • Manuālā investēšana – pēc līdzekļu ieskaitīšanas investora kontā, Jūs varat pārskatīt visus investīcijām pieejamos aizdevumus, izvēloties atbilstošākos, un veikt manuālas investīcijas. Lai uzzinātu, cik lielu summu iespējams investēt vienā aizdevumā, jāpievērš uzmanība aizdevumu aprakstošajam lielumam “Investīcijām pieejamais apjoms”. VIAINVEST rekomendē veidot diversificētu investīciju portfeli, investējot pieejamos līdzekļus iespējami vairāk dažādos aizdevumos, lai minimizētu iespējamos riskus.
  • Auto investēšana – šī opcija piedāvā ietaupīt laiku, uzstādot Jūsu vēlmēm un vajadzībām piemērotus kritērijus, balstoties uz kuriem VIAINVEST automātiski veiks investora kontā pieejamo līdzekļu investēšanu atbilstošos aizdevumos. Šī investēšanas metode ļauj veidot dažādus auto investēšanas portfolio, kā arī labot, apturēt vai dzēst tos jebkurā laikā. Auto investēšana neprasa regulāru investīciju uzraudzīšanu, veiktās transakcijas var aplūkot investora konta atskaitēs, kas tiek regulāri izsūtītas uz investora e-pastu.

Kādās valūtās var veikt investīcijas?

Pašlaik investīcijas var veikt tikai EUR valūtā.

Vai varu atcelt savas investīcijas?

Diemžēl, apstiprinātas investīcijas nevar atcelt. Līdzekļi tiks atgriezti, tiklīdz aizdevuma līgums tiek slēgts vai spēkā stājas atpirkšanas garantija.

Kas notiek gadījumā, ja aizņēmējs kavē vai neveic aizdevuma atmaksu?

Ja aizdevuma, kas nodrošināts ar atpirkšanas garantiju, atmaksa tiek kavēta ilgāk par 60 dienām, aizdevuma izsniedzējs atpērk investora ieguldījumu, atgriežot investēto pamatsummu, kā arī investīcijas periodā nopelnītos procentus.

Vai saņemšu procentu maksājumu arī tad, ja aizdevums tiks pagarināts?

Jā, nopelnīto procentu izmaksa notiek par visu periodu, kurā līdzekļi ir investēti aizdevumā - aizdevuma pamattermiņu un/vai kavēto un pagarināto termiņu (ja tāds ir).

Kā atšķiras dažādi aizdevumu tipi, kas pieejami investīcijām?

Pašlaik VIAINVEST piedāvā investēt 3 tipu aizdevumos:

Īstermiņa aizdevums - aizdevums ar fiksētu termiņu no 7 līdz 30 dienām. Aizņēmējam ir pienākums veikt pilnu aizdevuma atmaksu noteiktā termiņa ietvaros vai pagarināt aizdevuma termiņu. Kavējuma gadījumā 31. dienā spēkā stājas atpirkšanas garantija.

Patēriņa aizdevums - aizdevums ar fiksētu termiņu no 3 līdz 12 mēnešiem. Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt pilnu aizdevuma summu noteiktajā termiņā, veicot regulārus, vienlīdzīgus ikmēneša maksājumus. Kavējuma gadījumā 31. dienā spēkā stājas atpirkšanas garantija.

Kredītlīnija - aizdevums ar atvērtu līgumu, kas paredz, ka aizņēmējs var izvēlēties atmaksas veidu - atgriezt visu aizdevuma summu 30 dienu laikā vai veikt ikmēneša minimālos maksājumus līdz pilnīgai aizdevuma atmaksai. Aizņēmējs var arī palielināt aizdevuma summu pirms saistību segšanas. Kavējuma gadījumā 31. dienā spēkā stājas atpirkšanas garantija.

Neatkarīgi no aizdevuma tipa, investors var aktivizēt manuālo investīciju atpirkšanu pēc 120 dienām no investīcijas veikšanas brīza.