Kāpēc man ir jāpabeidz KYC procedūra?

VIAINVEST platformā mēs ievērojam stingrākos ES brokeru sabiedrībām noteiktos noteikumus, lai noteiktu klienta identitātes leģitimitāti un identificētu riska faktorus. KYC jeb "Zini savu klientu" (Know Your Customer) procedūra palīdz novērst identitātes zādzību, naudas atmazgāšanu un cita veida finanšu noziegumus, nodrošinot mūsu investoru drošību.

Kā tiek apstrādāti mani dati?

VIAINVEST garantē personas datu neizpaušanu un drošību, ievērojot virki ar tehniskiem un cilvēkresursu organizatoriskiem procesiem. Tiek nodrošināta personas datu fiziskā un vides drošība, ierobežojot piekļuves tiesības klienta personas datiem, nododot klienta personas datus šifrētā veidā, nodrošinot datortīklu personīgo ierīču aizsardzību. Nepārtraukti tiek veikta datu dublēšana un citi aizsardzības pasākumi, tādējādi nodrošinot klienta personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, to izmantošanu vai izpaušanu. VIAINVEST arī īsteno sistemātiskus procesus un procedūras personas datu un konfidenciālas informācijas nodrošināšanai, glabāšanai.

Pamatojoties uz rakstiski iesniegtiem pieprasījumiem vai likumā noteiktajām saistībām, datu apstrādes ietvaros VIAINVEST var kopīgot klienta datus ar saņēmējiem, piemēram, iestādēm, VIAINVEST pakalpojumu saņēmējiem.

VIAINVEST neizpaudīs vairāk klienta personas datu, nekā tas ir nepieciešams izpaušanas mērķim un saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Visa informācija, ko klients sniedz VIAINVEST platformā, tiek droši glabāta šifrētā veidā VIAINVEST serveros vai platformas partneru serveros. Kopumā VIAINVEST glabā AML pārbaužu ietvaros sniegtos klienta datus vismaz 5 (piecus) gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas vai gadījuma darījuma veikšanas saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 37. panta 2. punktu.

Personas dati tiek glabāti vēl 5 (piecus) gadus, pamatojoties uz VIAINVEST tiesiskajām interesēm, saskaņā ar parasto noilguma termiņu iespējamo juridisko prasību gadījumā.