Vai no peļņas, kas tiek ģenerēta VIAINVEST, tiek ieturēti kādi nodokļi?

Ienākumi, kas tiek ģenerēti ar VIAINVEST starpniecību, var tikt aplikti ar ienākumu nodokli. VIAINVEST investoriem piedāvā divus veidus, kā veikt nodokļu nomaksu:

1. Ienākumi, kas tiek ģenerēti ar VIAINVEST starpniecību, var tikt aplikti ar ienākumu nodokli jau platformā. Gadījumā, ja investors neaugšupielādē savu nodokļu/rezidences sertifikātu, ar to viņš apliecina, ka vēlas, lai nodokļi tiktu ieturēti platformā. Ienākumiem ar nodokli tiek aplikti saskaņā ar tās valsts likumdošanu, kurā izsniegts konkrētais aizdevums.

2. Lai ienākumu nodoklis netiktu ieturēts platformā, investoram jāuzņemas pilna atbildība par individuālu nodokļu nomaksu un savā investora profilā jāaugšupielādē sava personīgā rezidences apliecības kopija, ko izsniegusi investora rezidences valsts nodokļu nomaksu pārraugošā iestāde. Rezidences apliecība jāaugšupielādē pirms investīciju veikšanas, jo visi ienākumi, kas nonāks investora kontā pirms apliecības augšupielādes, tiks aplikti ar nodokli atbilstoši aizdevuma izcelsmes valsts likumdošanai. Nodokļi, kas ieturēti pirms apliecības augšupielādes, netiek atgriezti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķos gadījumos rezidences apliecība var paredzēt, ka platformai daļēji jāietur nodoklis arī apliecības uzrādīšanas gadījumā.

Lai saņemtu rezidences apliecību, lūdzu, vērsieties pie savas rezidences valsts nodokļu iekasēšanu pārraugošās institūcijas. Pieprasot apliecību, jānorāda, ka investors peļņu gūst no aizdevuma izsniedzējiem, nevis VIAINVEST kā starpnieka. Bez rezidenta apliecības/nodokļu sertifikāta visi ieņēmumi tiks aplikti ar nodokli saskaņā ar aizdevuma izcelsmes valsts likumdošanu/tiesību aktiem - ja aizdevuma izcelsmes valsts ir Čehija - ieturētais nodoklis ir 15%, ja Spānija - 19%. Ienākumi, kas gūti, investējot Polijā vai Zviedrijā izsniegtos aizdevumos, netiek aplikti ar nodokli platformā.

Kāda informācija jānorāda rezidences apliecībā?

Rezidences apliecībā jāiekļauj šāda informācija:

1. Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (atkarībā no valsts tas var tikt saukts arī par personas identifikācijas numuru, personas kodu, nacionālu identifikācijas numuru, nacionālo apdrošināšanas numuru),

2. Valstis, kurās tiek izsniegti aizdevumi - Čehija, Spānija (šai informācijai jābūt norādītai atbilstošajā ailītē, kas apstiprina starp Līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu pastāvēšanu investora rezidences valsti un aizdevuma izsniegšanas valsti),

3. Aizdevuma izsniedzēja adrese (lūdzam ņemt vērā, ka šīs adreses attiecas uz aizdevuma izsniedzēju konkrētā valstī, nevis VIAINVEST):

 • Spānija - VIACONTO MINICREDIT, S.L.

  Reģistrācijas Nr. (NIF): B66402868

  Josep Tarradellas 8-10,

  ?tico 3? 08029 Barcelona

 • Čehija - Via SMS s.r.o.

  Reģistrācijas Nr. (IČO): 24720275

  Lazarsk? 1719/5, 110 00 Praha 1,

Kāpēc VIAINVEST piemēro nodokļus ienākumiem, kas gūti platformā?

VIAINVEST lēmums ieturēt nodokļus platformā balstās uz aizdevumu izsniedzējvalstīs spēkā esošās likumdošanas interpretāciju. Pamatojoties uz likumdošanu, VIAINVEST ir pienākums ieturēt ienākuma nodokli platformā, taču attiecīgie starpvalstu līgumi par dubultās nodokļu aplikšanas novēršanu starp investora rezidences valsti un aizdevuma izsniegšanas valsti/-īm var paredzēt nodokļu atvieglojumus. Investoriem jāņem vērā, ka īpašos gadījumos ienākumu nodoklis var tikt ieturēts arī gadījumos, kad investors nodrošinājis nepieciešamos dokumentus (rezidenta apliecību). Īpašais gadījums, kas attiecas uz investīcijām aizdevumos, kas izsniegti Čehijā, apskatīts zemāk esošajos jautājumos.

Esmu augšupielādējis savu rezidenta apliecību. Kāpēc mani ienākumi no investīcijām Čehijā izsniegtajos aizdevumos joprojām tiek aplikti ar ienākuma nodokli platformā?

Pienākums aplikt ar ienākumu nodokli peļņu, kas gūta, investējot Čehijā izsniegtajos aizdevumos, ir noteikts Čehijas Republikas Ienākumu nodokļa likuma 22. punkta 2. panta g) apakšpunkta 4. punktā, kas paredz, ka procenti tiek uzskatīti par ienākumiem, ja tie gūti no Čehijas Republikā esošajiem resursiem, un tie ar nodokli jāapliek Čehijā. Iepriekšminētā likuma 36. punkta 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta 1. punkts nosaka, ka šādiem ienākumiem piemērojams 15% ienākumu nodoklis. Šajā gadījumā VIAINVEST nodokļu politika balstās uz iepriekšminētajiem likumiem, kā arī attiecīgajiem starpvalstu līgumiem par dubultās nodokļu aplikšanas novēršanu starp investora rezidences valsti un aizdevuma izsniegšanas valsti (Čehiju). Ja investors nav nodrošinājis oficiālu rezidenta apliecību, ienākumi, kas gūti no investīcijām Čehijā izsniegtajos aizdevumos, gan privātpersonu, gan juridisko personu gūtie ienākumi tiek aplikti ar ienākumu nodokli 15% apmērā. Starpvalstu līgumi var paredzēt nodokļu atvieglojumus vai atbrīvot investorus no nodokļu ieturēšanas platformā pavisam, ja investors nodrošinājis rezidenta apliecību, taču pastāv vairāki īpašie gadījumi, kad daļa nodokļu jorojām tiek ieturēti platformā, neskatoties uz to, ka ir apstiprināta rezidenta apliecība. Lūdzam ņemt vērā, ka ienākumu nodoklis tiek attiecināts tikai un vienīgi uz gūtu peļņu, nevis investēto pamatsummu. Saraksts ar nodokļu likmēm standarta un īpašajos gadījumos, kas rodas, investējot Čehijā izsniegtajos aizdevumos, ir pieejams zemāk:

Investīcijas Čehijā izsniegtos aizdevumos
Investora nodokļu rezidences valstsStandarta ienākumu nodokļa likme, ja nav rezidenta apliecībasIenākumu nodokļa likme īpašos gadījumos, ja ir rezidenta apliecība
PrivātpersonaJuridiska personaPrivātpersonaJuridiska persona
Austrija15%15%0%0%
Beļģija15%15%10%10%
Bulgārija15%15%10%10%
Horvātija15%15%0%0%
Čehija
Kipra15%15%0%0%
Dānija15%15%0%0%
Igaunija15%15%10%10%
Somija15%15%0%0%
Francija15%15%0%0%
Vācija15%15%0%0%
Grieķija15%15%10%10%
Ungārija15%15%0%0%
Īrija15%15%0%0%
Itālija15%15%0%0%
Latvija15%15%10%10%
Lihtenšteina15%15%0%0%
Lietuva15%15%10%10%
Luksemburga15%15%0%0%
Malta15%15%0%0%
Norvēģija15%15%0%0%
Polija15%15%5%5%
Portugāle15%15%10%10%
Rumānija15%15%7%7%
Slovākija15%15%0%0%
Slovēnija15%15%5%5%
Spānija15%15%0%0%
Šveice15%15%5%5%
Zviedrija15%15%0%0%
Nīderlande15%15%0%0%
Lielbritānija15%15%0%0%
Islande15%15%0%0%

Papildus informācija:

Starpvalstu līgumi par dubultās nodokļu aplikšanas novēršanu

Starpvalstu līgumi, kas noslēgti starp Čehiju un citām valstīm

Čehijas Republikas Ienākumu nodokļa likums

Vai man jāiesniedz atsevišķas rezidenta apliecības, kas noformētas atbilstoši katrai aizdevumu izsniedzējvalstij?

Jā, nodokļu administrēšanas vajadzībām VIAINVEST lūdz investorus iesniegt atsevišķus rezidenta apliecības Spānijai un Čehijai. Rezidenta apliecībai jāsatur informācija, kas apstipriprina starpvalstu līguma starp aizdevumu izsniedzējvalsti un investora nodokļu rezidences valsti esamību. Aizdevumu izsniedzēju un atbilstošo valstu saraksts pieejams te.

Vai rezidences apliecībai ir derīguma termiņš?

Rezidences apliecības derīguma termiņš parasti ir norādīts saņemtajā dokumentā. Atkarībā no dokumenta formāta, derīguma termiņš var būt norādīts kā konkrēts gads, kurā apliecība ir derīgs (piemēram, 2018), vai arī kā laika periods, kura atskaite sākas dokumenta izsniegšanas dienā (piemēram, ja nav dotas citas norādes par derīguma termiņu un Jūsu dokuments ir izsniegts 17.11.1017., tas būs derīgs vienu kalendāro gadu jeb līdz 17.11.2018.).