Vai maniem gūtajiem ienākumiem VIAINVEST platformā ir piemērojami nodokļi?

Kā licencētai investīciju platformai, saskaņā ar likumu, VIAINVEST ir jāietur nodoklis no privāto investoru ienākumiem, kas gūti, ieguldot platformas regulētajos finanšu instrumentos.

Standarta ieturētā nodokļa likme ir 5% ES/EEZ nodokļu rezidentiem un 20% visiem pārējiem, tostarp Latvijas nodokļu rezidentiem. Dažās valstīs likmes var tikt samazinātas saskaņā ar nodokļu līgumiem ar Latviju. Ja jūsu nodokļu rezidences valsts ļauj jums izmantot zemākas ieturamā nodokļa likmes priekšrocības, lūdzu, iesniedziet savas nodokļu rezidences valsts izsniegtu rezidences sertifikātu.

Jūsu nodokļu rezidences valstij piemērojamo likmi skatiet tabulā “Kādas ir piemērojamās nodokļu ieturējuma likmes?”.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nodoklis tiek piemērots tikai ieņēmumu procentu daļai, savukārt pamatsummas atmaksa netiek aplikta ar nodokli.

Ja esiet Latvijas nodokļu rezidents, Jums nav jāiesniedz rezidences sertifikāts, un no ienākumiem, ko saņemsiet par veiktajām investīcijām vērtspapīros, automātiski tiks ieturēts nodoklis saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ieturētais nodoklis segs visas Jūsu nodokļu saistības - Jums nebūs vajadzības informēt Valsts ieņēmumu dienestu vai veikt papildu iemaksas no gūtajiem ienākumiem.

Kur var saņemt nodokļu rezidenta apliecību vai sertifikātu?

Nodokļu apliecību vai sertifikātu izsniedz nodokļu rezidences valsts ieņēmumu un/vai nodokļu iestādes. Lūdzu, sazinieties ar nodokļu iestādi, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestu Latvijā, lai iegūtu informāciju par to, kā saņemt nodokļu rezidenta apliecību. Apliecību vai sertifikātus var izsniegt tiešsaistē vai klātienē atkarībā no dzīvesvietas valsts.

Katrai valstij ir sava nodokļu rezidences definīcija, taču:

  • Jūs parasti uzskata par nodokļu rezidentu valstī, kurā pavadāt vairāk nekā sešus mēnešus gadā.
  • Ja jūs pavadāt mazāk kā sešus mēnešus gadā citā ES valstī, jūs parasti paliekat nodokļu rezidents savā mītnes valstī.

Kā augšupielādēt nodokļu rezidenta apliecību vai sertifikātu?

Dokumentu var augšupielādēt, apmeklējot savu profilu un dodoties uz lapu Iestatījumi -> Dokumentu augšupielāde.

Pēc dokumenta apstiprināšanas samazinātā nodokļa likme automātiski tiks piemērota visiem turpmākajiem procentu ienākumiem, kas tiks saņemti Jūsu VIAINVEST kontā.

Kāda informācija jānorāda rezidences apliecībā vai sertifikātā?

Jūsu nodokļu rezidences apliecībā jāiekļauj šāda informācija:

  • Pilnais vārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs.
  • Nodokļu līguma apstiprinājums starp nodokļu rezidences valsti un Latviju, pārliecinoties, ka tas attiecas uz Latvijā gūtajiem ienākumiem.
  • Jābūt redzamam kārtējam gadam vai periodam, par kuru izsniegta apliecība vai sertifikāts.

Dažas nodokļu iestādes izsniedz nodokļu sertifikātus atsevišķi katrai valstij, dažas iekļauj visus vienā sertifikātā. Pārliecinieties, vai jūsu nodokļu apliecība vai sertifikāts apliecina līguma esamību ar Latviju.

Kādas ir piemērojamās nodokļa likmes?

Kad nodokļu rezidences apliecība vai sertifikāts ir iesniegts un apstiprināts, tiks piemērotas samazinātās nodokļu ieturējuma likmes, pamatojoties uz līgumu ar Latviju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu (DTT).

Standarta ieturamā nodokļa likme ES/EEZ nodokļu rezidentiem ir 5%, un sertifikāts nav nepieciešams, lai piemērotu standarta likmi. Ja jūsu nodokļu rezidences valsts atšķiras no jūsu pilsonības valsts, ir nepieciešams derīgs nodokļu sertifikāts, kas to apstiprina; pretējā gadījumā nodokļu vajadzībām tiks izmantota jūsu pilsonības valsts.

Zemāk ir sniegts pilns nodokļu likmju saraksts pa valstīm, kas ir spēkā sākot no 2023. gada 1. janvāra.


Privātpersonas nodokļu rezidences valstsIr iesniegts nodokļu rezidences sertifikātsNav nodokļu rezidences sertifikāta
 
Lietuva0%5%
 
Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Kipras Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Islande, Norvēģija5%5%
 
Šveice, Apvienotā Karaliste, ASV, Honkonga, Indijas Republika, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Meksikas Savienotās Valstis, Singapūras Republika10%20%
 
Latvija, Brazīlija, Austrālija, Dienvidāfrikas Republika, pārējās valstis20%20%


Jūsu ērtībai, nodokļu likmes, kas bija spēkā pirms 2023. gada 1. janvāra, ir norādītas zemāk.


Privātpersonas nodokļu rezidences valstsIr iesniegts nodokļu rezidences sertifikātsNav nodokļu rezidences sertifikāta
 
Lietuva0%20%
 
Bulgārija5%20%
 
Austrija, Beļģija, Horvātija, Čehija, Kipras Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija , Apvienotā Karaliste, Islande, Norvēģija, Šveice, ASV, Honkonga, Indijas Republika, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Meksikas Savienotās Valstis, Singapūras Republika10%20%
 
Lihtenšteina, Brazīlija, Austrālija, Dienvidāfrikas Republika20%20%